ABF „VITI“ yra viena iš didžiausių statybos įmonių Lietuvoje, kuriai, pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija išduotą atestatą Nr.1088 suteikta teisė atlikti gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statinių statybą, rekonstravimą ir remontą, elektrotechnikos darbus, inžinerinių sistemų valdymą ypatingos svarbos statybos objektuose.
atestatas

licencija

Akcinė bendrovė firma „VITI“, Ukmergės g. 250, Vilnius LT-06120, tel. (8 5) 2304060, faks. (8 5) 2301495, viti@takas.lt, http://www.abviti.lt